पालघर जिल्ह्याची माहिती

spot_img

: पालघर जिल्हा बनवणारे तालुके १ ऑगस्ट २०१४ पर्यंत ठाणे जिल्ह्याचा भाग होते. सुमारे २५ वर्षांच्या लढ्यानंतर आणि विभाजनाच्या मागणीनंतर, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने १३ जून २०१४ रोजी नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीला मान्यता दिली आणि पालघर १ ऑगस्ट रोजी अधिकृतपणे जिल्हा बनला.

पालघर जिल्ह्याचा भूगोल
हा जिल्हा महाराष्ट्रातील कोकण सखल प्रदेशाच्या उत्तरेकडील प्रदेशात आहे. त्यात दक्षिणेला अॅम्फीथिएटरसारखे दिसणारे विस्तीर्ण उल्हास खोरे, उत्तरेकडील डोंगराळ वैतरणा दरी, तसेच पठार आणि सह्याद्रीच्या पायथ्याचा समावेश होतो.

ही जमीन सह्याद्रीच्या उंच पूर्वेकडील उतारावरून जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील पठारांच्या मालिकेतून आणि मध्यभागी दक्षिणेकडील उल्हास खोऱ्यात उतरते. मुख्यालय पालघरपासून खोडाळा १३८ किलोमीटर, मोखाडा ११२ किलोमीटर, जव्हार ७५ किलोमीटर आणि विक्रमगड ६० किलोमीटर अंतरावर आहे.
वैतरणा ही प्रमुख नदी आहे जी या परिसरातून जाते. असंख्य उपनद्या नदीत पोसतात; बारवी आणि भातसा, पिंजाळ, सूर्या, दहेरजा आणि तानसा हे सर्वात लक्षणीय आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर डोंगर, गोदावरी उगमस्थानाच्या पलीकडे, कोकणातील सर्वात मोठ्या वैतरणा नदीचे जन्मस्थान आहे.

शहापूर, वाडा आणि पालघर या तालुक्यांमधून वाहत नदी अरबी समुद्रात प्रवेश करते ते अर्नाळ्याजवळील एक मोठे मुहाने आहे. १५४ किमी लांबीची वैतरणा नदी जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील भागाचा जवळजवळ संपूर्ण भाग वाहते. दूरदूरवरून असंख्य विद्यार्थी वर्गात जाण्यासाठी पालघरला जातात. वैतरणा ही प्रमुख नदी आहे जी या परिसरातून जाते. असंख्य उपनद्या नदीत पोसतात; बारवी आणि भातसा, पिंजाळ, सूर्या, दहेरजा आणि तानसा हे सर्वात लक्षणीय आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर डोंगर, गोदावरी उगमस्थानाच्या पलीकडे, कोकणातील सर्वात मोठ्या वैतरणा नदीचे जन्मस्थान आहे.

शहापूर, वाडा आणि पालघर या तालुक्यांमधून वाहत नदी अरबी समुद्रात प्रवेश करते ते अर्नाळ्याजवळील एक मोठे मुहाने आहे. १५४ किमी लांबीची वैतरणा नदी जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील भागाचा जवळजवळ संपूर्ण भाग वाहते. दूरदूरवरून असंख्य विद्यार्थी वर्गात जाण्यासाठी पालघरला जातात.

पालघर जिल्ह्याची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र राज्यातील कोकण विभागात पालघर जिल्हा नावाचा एक जिल्हा आहे. महाराष्ट्रातील ३६ वा जिल्हा, पालघर, जो ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन झाल्यानंतर निर्माण झाला, याची घोषणा महाराष्ट्र राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१४ रोजी केली.

पालघर जिल्हा उत्तरेकडील डहाणूपासून दक्षिणेला नायगावपर्यंत विस्तारलेला आहे. पालघर, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, डहाणू, तलासरी आणि वसई-विरार हे तालुके आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याच्या सध्याच्या तालुक्यांची लोकसंख्या २,९९०,११६ आहे.

पालघरमध्ये १,४३५,२१० लोक शहरी भागात राहतात, जे एकूण लोकसंख्येच्या ४८% आहे. ठाणे आणि नाशिक जिल्हे, तसेच गुजरात राज्यातील वलसाड जिल्हा आणि दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशातील दादरा आणि नगर हवेली जिल्हा, अनुक्रमे जिल्ह्याच्या पूर्व आणि ईशान्य आणि उत्तर सीमा तयार करतात. जिल्ह्याची पश्चिम सीमा अरबी समुद्राने तयार केली आहे आणि संपूर्ण क्षेत्र मुंबई महानगर प्रदेशाचा एक भाग आहे.

Q2. पालघरची निर्मिििि
Q3. पपानांच्या का प्द्द्द्द्द्द्त
लक्ष द्या्
जिल्हा्या्
सकाळच्य्

मुख्याध्या

पालघर जिल्हा बनवणारे तालुके १ ऑगस्ट २०१४ पर्यंत ठाणे जिल्ह्याचा भाग होते. सुमारे २५ वर्षांच्या लढ्यानंतर आणि विभाजनाच्या मागणीनंतर, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने १३ जून २०१४ रोजी नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीला मान्यता दिली आणि पालघर १ ऑगस्ट रोजी अधिकृतपणे जिल्हा बनला.

पालघर जिल्ह्याचा भूगोल:-
हा जिल्हा महाराष्ट्रातील कोकण सखल प्रदेशाच्या उत्तरेकडील प्रदेशात आहे. त्यात दक्षिणेला अॅम्फीथिएटरसारखे दिसणारे विस्तीर्ण उल्हास खोरे, उत्तरेकडील डोंगराळ वैतरणा दरी, तसेच पठार आणि सह्याद्रीच्या पायथ्याचा समावेश होतो.

ही जमीन सह्याद्रीच्या उंच पूर्वेकडील उतारावरून जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील पठारांच्या मालिकेतून आणि मध्यभागी दक्षिणेकडील उल्हास खोऱ्यात उतरते. मुख्यालय पालघरपासून खोडाळा १३८ किलोमीटर, मोखाडा ११२ किलोमीटर, जव्हार ७५ किलोमीटर आणि विक्रमगड ६० किलोमीटर अंतरावर आहे.

वैतरणा ही प्रमुख नदी आहे जी या परिसरातून जाते. असंख्य उपनद्या नदीत पोसतात; बारवी आणि भातसा, पिंजाळ, सूर्या, दहेरजा आणि तानसा हे सर्वात लक्षणीय आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर डोंगर, गोदावरी उगमस्थानाच्या पलीकडे, कोकणातील सर्वात मोठ्या वैतरणा नदीचे जन्मस्थान आहे.

शहापूर, वाडा आणि पालघर या तालुक्यांमधून वाहत नदी अरबी समुद्रात प्रवेश करते ते अर्नाळ्याजवळील एक मोठे मुहाने आहे. १५४ किमी लांबीची वैतरणा नदी जिल्ह्याच्या उत्तरेकडील भागाचा जवळजवळ संपूर्ण भाग वाहते. दूरदूरवरून असंख्य विद्यार्थी वर्गात जाण्यासाठी पालघरला जातात.

वसई खाडी, जिल्ह्याची दक्षिण सीमा, उल्हास नदीला लागून आहे, जी अरबी समुद्राला मिळते. वसई तालुक्यात वैतरणा मुहानाच्या मुखाशी अर्नाळा बेट आहे.

पालघर जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था :-
भारतातील पहिला अणुऊर्जा प्रकल्प तारापूरमधील पालघर येथे आहे. तारापूर MIDC, महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांपैकी एक, बोईसर या औद्योगिक शहरामध्ये स्थित आहे. महाराष्ट्रातील मुख्य मासेमारी बंदर सातपाटी आहे; डहाणू, अर्नाळा, वसई आणि दातीवरे ही इतर महत्त्वाची मासेमारी बंदरे आहेत. संपूर्ण भारतात, डहाणू चिकूच्या उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे. डहाणूमध्ये दरवर्षी बोर्डी बीचजवळ अनोखा चिकू महोत्सव भरतो.

जिल्ह्यात, महावितरण शहरी आणि ग्रामीण भागात वीज पुरवते. एप्रिल २०१५ मध्ये, गुजरात गॅसला जिल्ह्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण भागात पाइप्ड आणि कॉम्प्रेस्ड नैसर्गिक वायू वितरीत करण्यासाठी मान्यता मिळाली.

पालघर जिल्ह्यातील पर्यटकांची ठिकाणे (Tourist Places in Palghar District)
पालघर जिल्ह्यातील वसई तालुक्यात विविध संस्कृती आणि धर्मातील लोकांचा मेल्टिंग पॉट आढळतो. पोर्तुगीज प्रभावाने या प्रदेशात सांस्कृतिक खुणा सोडल्या आहेत. या तालुक्यात अंदाजे ९ मोठी चर्च आहेत जी १५६४ पासूनची आहेत आणि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ आहेत. आणखी एक विलक्षण ऐतिहासिक स्थान म्हणजे नाल्लासोपारा पश्चिमेजवळील बुद्ध स्तूप. वसईतील निर्मल तलाव हे श्री परशुरामांच्या काळापासून पवित्र स्थळ आहे. जिल्ह्य़ातील मुख्य पर्यटन आकर्षणे म्हणजे हिल स्टेशन्स आणि समुद्रकिनारे. प्रमुख पर्यटन स्थळांमध्ये हे समाविष्ट आहे:

तानसा वन्यजीव राखीव
कासा महालक्ष्मी मंदिर (डहाणू)
डहाणू येथील समुद्रकिनारा
बीच बोर्डी
किल्ले वसई
किल्ले तांदुळवाडी
माउंट जव्हार स्टेशन
सूर्यमाळ पठार पर्वत
केंद्र देवबंद
दाभोसा (जव्हार) येथील धबधबा
अर्नाळा किल्ला
पेबल बीच
माहीममधील बीच
किल्ले माहीम
वज्रेश्वरी येथे गरम पाण्याचे झरे
गणेश मंदिर
जिवदानीचे मंदिर (विरार)
कोहोज पर्वत
केळवा धरण

Related Articles

Latest Articles

महाराष्ट्र न्युज 24 - सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

spot_img
spot_img

लोकशाही न्युज 24 - सविस्तर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

spot_img

लग्नाचं आमिष देत,मुलीवरच 13 वर्षं बलात्कार; हा प्रसिद्ध अभिनेता कोण ?

छत्तीसगड पोलिसांनी बलात्कार आणि अनैसर्गिक सेक्स केल्याच्या आरोपाखाली अभिनेता, निर्माता आणि दिग्दर्शक मनोज राजपूतला अटक केली आहे. मनोज राजपूतवर आपल्याच एका जवळच्या नातेवाईकावर लग्नाचं...

भगवान शंकराचे स्तंभेश्वर मंदिर,दिवसातून दोनदा गायब होतं महादेवाचे ‘हे’ मंदिर

भारतीय हिंदू संस्कृतीत मंदिराचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मंदिर हे देवाचे स्थान आहे. भारतात फक्त पूजा-अर्चनाच नाही तर इतरही धार्मिक कार्ये केला जातात. भारतातील अशी अनेक...

‘सीता’ सिंहिण ‘अकबर’ सिंह नावावरण वाद, हायकोर्टाने दिला मोठा निर्णय..

पश्चिम बंगालमधल्या (West Bengal) एका प्राणी संग्रहालयात सिंह आणि सिंहिणीला देण्यात आलेल्या नावावरुन मोठा वाद उभा राहिला आहे. हे प्रकरण कोलकाता हायकोर्टापर्यंत पोहोचलं आहे. हायकोर्टाने...

अकॅडमीच्या संचालकने ‘तू काळी आहेस’ म्हणून हिणवले, तरुणीने संपवलं जीवन

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर शहरात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, वाळूज भागातील बजाजनगरातील गरुडझेप अकॅडमीत पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या एका 19 वर्षांच्या...

हुक्का बारवर बंदी विधेयकास मंजुरी; सिगारेट विक्रीवरही राहणार बंदी; दंडासह तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास

राज्याने २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. बंगळूर : कर्नाटक सरकारने (Karnataka Government) बुधवारी राज्यभरात हुक्का बारवर...