Contact us: newsportalpublishergrievances@gmail.com

spot_img

नवगण न्युज 24 न्युज पोर्टल या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या बातम्या व लेख मुख्य संपादक संजय सोनवसे यांनी प्रसारीत केले असून यातील प्रत्येक मताशी ते सहमत असतीलच असे नाही . ( बीड न्यायालय अंतर्गत ) नवगण न्युज हे भारत स रकार च्या (Government of India) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय या संकेतस्थळावर नोंदणीकृत आहे. UDYAM-MH-05- 0035317

अधिकृत ईमेल: navganpress@gmail.com

2023 © All rights reserved Navgan News.

Website powered by Softisky Media Solution | 9764331134